I CONCURS BIANUAL D’ESCULTURA SSIBE

I Concurs biennal d’escultura 2016 Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, en col·laboració amb el Cercle Artístic de Palamós

Comunitat: Catalunya
Província: Girona
Disciplina: Escultura
Data d’inici: 29 de gener de 2016
Data de lliurament (Termini final d’admissió): 31 de març de 2016

Descripció:
La Missió de SSIBE és la prestació de serveis de qualitat en l’àmbit de la salut i la dependència, al Baix Empordà, d’acord amb un model d’atenció integrat i orientat al ciutadà.
L’objectiu del concurs és disposar d’una escultura de petit format que serveixi com a present institucional als professionals que inicien la seva etapa de jubilació.
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (en endavant SSIBE), en col·laboració amb el Cercle Artístic de Palamós, convoca aquest I Concurs biennal d’escultura amb les següents

 

BASES:

 
1. Podran participar totes les persones físiques residents a Catalunya i que tinguin més de 18 anys.
2. Cada artista podrà presentar una sola obra, no premiada en altres concursos i es valorarà que la temàtica estigui relacionada amb la missió de SSIBE, amb llibertat de procediments i materials, i de mida mínima de base (10x10x30 alçada) i màxima de base (20x20x30 alçada).
3. Per a la selecció de les obres, cada participant remetrà un correu electrònic al Cercle Artístic de Palamós (info@cerclepalamos.com) una fotografia en color en format digital (jpg, jpeg o tiff) d’almenys 300 pp de resolució, nom de l’artista, títol de l’obra, mida i tècniques utilitzades entre els dies 1 de febrer i 31 de març de 2016 (aquest període queda ampliat fins el 20 de maig).
De les obres enviades, el jurat en seleccionarà 10 a exposar i SSIBE comunicarà l’acceptació als corresponents artistes abans del dia 3 de juny.
4. Els artistes seleccionats hauran d’enviar les obres al Cercle Artístic de Palamós abans del dia 17 juny de 2016, a l’adreça:
Cercle Artístic de Palamós
C/ Orient, 28
17230 Palamós
Amb un embalatge reutilitzable.
Cada artista haurà d’enviar l’obra seleccionada, acompanyada de la seva corresponent fitxa tècnica en una etiqueta col·locada al dors de l’obra.
El Cercle Artístic de Palamós cuidarà de la conservació de les obres presentades durant el temps d’exposició, i no respondrà dels danys que puguin patir aquestes per causes fortuïtes, força major, robatori, pèrdua, extravio o qualsevol altra circumstància i en el temps entre la recepció i la retirada de les obres.
Clausurada l’exposició, els artistes hauran de retirar, inexcusablement, les obres exposades no premiades, en el termini de 10 dies hàbils.
Els artistes que no hagin retirat les seves obres dins d’aquest termini, s’entendrà que renuncien a la seva propietat i aquestes quedaran a lliure disposició de SSIBE.
Les despeses d’enviament i retirada de les obres, així com de les assegurances, qui desitgi contractar-les, seran sempre per compte del concursant.
5. La selecció de les obres i la concessió del premi l’efectuarà el jurat que es designi i la decisió serà inapel·lable. L’obra guardonada rebrà la corresponent acreditació.
6. L’exposició de les 10 obres finalistes estarà oberta al públic a la Biblioteca de Palamós del 28 de juny al 5 de juliol en horari de dilluns a dissabte de 10 a 11h i de dilluns a divendres de 16 a 20h. El lliurament del premi serà el dia 27 de juny al matí, essent obligatòria l’assistència de l’artista guardonat.
7. S’atorgarà un premi consistent en un Diploma i una gratificació de 2.000 euros. L’obra premiada passarà a ser propietat de SSIBE, com a part del seu patrimoni, amb dret a ser reproduïda gràficament per a us de la seva activitat.
8. L’obra guanyadora serà l’obsequi als professionals que es jubilaran els anys 2016 i 2017 (en total 32), i podran ser escultures originals signades o bé rèpliques amb motlle, variant formes en una sèrie de 26 sobre una mateixa temàtica, també signades. Podrà ser prorrogable a anys posteriors per mutu acord (SSIBE i artista premiat).
9. El cost final per peça no pot superar 250 € la unitat (IVA inclòs), que anirà a càrrec de SSIBE (16 cada any) i que s’han d’entregar amb data límit 30 de novembre de cada any.
L’artista guanyador es responsabilitza de la reproducció i/o realització de l’obra a termini.
10. El fet de participar significa l’acceptació de les bases d’aquest I Concurs biennal d’escultura.
Més informació i bases per a descarregar a:
www.ssibe.cat

 

cartell ssibe logo sobre negre